Montované balkóny

Na základe bohatých skúseností z Nemecka ponúkame systém montovaných hliníkových balkónov a terás. V tejto kategórii ponúkame viaceré možnosti výroby balkónov: 

  • hliníkové balkóny, ktoré sú alternatívou pre závesné oceľové balkóny pôvodne montované na bytových domoch 
  • hliníkové balkóny rozširujúce plochu pôvodných balkónov s hĺbkou až do 3 m 
  • hliníkové balkóny na mieru, montované na miesta, kde doteraz žiadne neboli 

Všetky konštrukčné časti našich montovaných balkónov sú výhradne z hliníkových a nerezových materiálov. 

Množstvo kombinácií všetkých profilových a materiálových prvkov ponúka prakticky nespočítateľné možnosti vzhľadu, veľkosti a úrovne komfortu Vašich nových balkónov.