Balkónové zábradlia

Moderný materiál

Hliník predstavuje moderný materiál, ktorý svojimi vlastnosťami prekonáva všetky nedostatky materiálov používaných na balkónové zábradlia v minulosti. Životnosť, pevnosť, odolnosť a hmotnosť sú vlastnosti, ktoré hliník doslova predurčujú na použitie v oblasti stavebníctva a najmä pre balkónové zábradlia. 

O skutočných kvalitách našich hliníkových zábradlí sa presvedčili majitelia už viac než 5 000 domácností, v ktorých sme dodnes balkónové zábradlia montovali. 

Štandardom našej ponuky sú balkóny konštuované s plným predsadením pred balkónovú platňu v jednotnom celku s bočnými stenami. Toto vytvára mimoriadny používateľský komfort, kde sa nič nestráca z používateľskej plochy balkóna zateplením. Plus vzniká príjemný pocit súkromia, tepelnej pohody a v kombinácii so zasklením aj nový tichý a svetlý priestor. V ponuke máme tri základné druhy zábradlí, štyri druhy madiel – všetko vlastnej konštrukcie, široké množstvo kombinácií – od jednoduchších, cenovo prijateľnejších, až po vysoko technicky a dizajnovo prepracované. Týmto sme vytvorili najširšiu ponuku v oblasti balkónových zábradlí na Slovensku. 

Všetky naše konštrukcie sú certifikované v zmysle platnej legislatívy a v mnohých parametroch prevyšujú nároky, ktoré sú dnes na balkónové zábradlia kladené. Za všetky uvádzame hrúbku našich profilov, ktorá o 40 % prevyšuje hrúbku/pevnosť profilov na trhu. 

Samozrejmosťou našej ponuky sú prakticky neobmedzené možnosti farebných prevedení, tak pre profily a madlá, ako aj pre materiály výplní – 3 druhy skla, výplne Fundermax, Alubond a celohliníkové výplne. Povrchovú úpravu profilov realizujeme v štandardnom vyhotovení práškovým striekaním alebo v špeciálnom vyhotovení eloxovaním.  

Zábradlia Al-stav Classic

Zábradlie klasickej konštrukcie, ktoré svojou modulárnosťou ponúka obrovské množstvo kombinácií a vyhotovení. Je vhodné rovnako pre rodinné domy, ako aj na domy bytové.

 Je montovateľné tak vo verzii vsadeného zábradlia, ako aj s predsadením a to až do max. vzdialenosti 14 cm od prednej hrany balkónovej dosky, čím je veľmi výrazne eliminovaná strata priestoru balkónov pri zatepľovaní. 

Finálnu pohľadovú plochu vytvára výplň zábradlia. Stĺpiky zábradlia sú kryté výplňou.

Výplň môže tvoriť bezpečnostného sklo Connex 4.4.1 (mliečne, číre, na obj. aj iné odtiene) alebo HPL doska Fundermax.

Pri predsadenom zábradlí sú kotvy priznané, čím medzi balkónovou platňou a zábradlím vzniká zvislá medzera. Na zamedzenie prieniku dažďovej vody do vnútorného priestoru balkóna je potrebná montáž dodatočnej striešky.

Montáž zasklenia je možná len pri vsadenej konštrukcii.

Zábradlia Al-stav Uni  

Predsadené alebo vsadené zábradlie zložitejšej konštrukcie. Finálnu pohľadovú plochu vytvára výplň zábradlia v kombinácii s priznanou konštrukciou stĺpikov medzi výplňami. Touto vizuálnou podobou vhodné najmä pre bytové domy. 

Modulárnosť tohto systému ponúka obrovské množstvo kombinácií a vyhotovení. 

Predsadená konštrukcia je montovateľná tak vo verzii s priznanými – otvorenými kotvami, ako aj s kotvami skrytými v zateplení. 

Pri predsadenej konštrukcii s priznanými kotvami vzniká medzi balkónovou platňou a zábradlím zvislá medzera. Na zamedzenie prieniku dažďovej vody do vnútorného priestoru balkóna je potrebná montáž dodatočnej striešky. Zasklenie nie je možné namontovať.

Pri predsadenej konštrukcii so skrytými kotvy je medzi balkónovou platňou a zábradlím len vodorovná medzera (cca 1,5 cm) a táto konštrukcia navyše ponúka zabudované kotviace body pripravené pre montáž balkónového  zasklenia. Zároveň táto konštrukcia má vyriešený detail odkvapu dažďovej vody, ktorá je vyvedená mimo vnútorný priestor balkónov.

Výplň môže tvoriť bezpečnostného sklo Connex 4.4.1 (mliečne, číre, na obj. aj iné odtiene), kompozitná doska Alubond, alebo HPL doska Fundermax.

Zábradlia Al-stav Plus

Výhradne predsadené zábradlie najzložitejšej konštrukcie. Hlavný prvok tohto systému vytvára stĺpová konštrukcia, ktorá spolu s predsadením vyrovnáva všetky nerovnosti medzi jednotlivými balkónmi.

Finálna pohľadová plocha vzniká medzi bočnými stĺpmi, medzi ktorými sú priznané rámy zábradlia  kombinované s jednotlivými výplňami. Pod názov PLUS tu ešte pribúda konštrukcia bočných stienok, ktoré sú montované ako súčasť zábradlia, pričom ich výplň je montovaná až po strop. Toto je výrazná výhoda najmä pre zníženie veternosti v priestore balkóna. PLUS sú týmto pre montáž zasklenia znížené náklady, nakoľko zaskliť treba už len čelo balkóna. 

Modulárnosť tohto systému ponúka obrovské množstvo kombinácií a vyhotovení. 

Predsadená konštrukcia je montovateľná len s kotvami skrytými v zateplení, pričom medzi balkónovou platňou a zábradlím je len vodorovná medzera cca 1,5 cm. Rovnako systém PLUS obsahuje zabudované kotviace body pripravené pre montáž balkónového zasklenia. Zároveň táto konštrukcia má vyriešený detail odkvapu dažďovej vody, ktorá je vyvedená mimo vnútorný priestor balkónov.

Výplň môže tvoriť bezpečnostného sklo Connex 4.4.1 (mliečne, číre, na obj. aj iné odtiene), kompozitná doska Alubond, alebo HPL doska Fundermax.